Produkte

Kassettenfilter

Kassettenfilter MaxiPleat MX 75 Viledon
Kassettenfilter

MaxiPleat MX 75

ISO 16890 ePM10
ISO 29461-1 T5
EN 779:2012 M6
Kassettenfilter MaxiPleat MX 85 Viledon
Kassettenfilter

MaxiPleat MX 85

ISO 16890 ePM2.5
ISO 29461-1 T6
EN 779:2012 F7
Kassettenfilter MaxiPleat MX 95 Viledon
Kassettenfilter

MaxiPleat MX 95

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T7
EN 779:2012 F8
Kassettenfilter MaxiPleat MX 98 Viledon
Kassettenfilter

MaxiPleat MX 98

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T9
EN 779:2012 F9
Kassettenfilter MaxiPleat MX H10 Viledon
Kassettenfilter

MaxiPleat MX H10

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T10
EN 1822:2009 E10
Kassettenfilter MaxiPleat MX 100 Viledon
Kassettenfilter

MaxiPleat MX 100

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T11
EN 1822:2009 E11
Kassettenfilter MaxiPleat MX 120 Viledon
Kassettenfilter

MaxiPleat MX 120

ISO 29461-1 T12
EN 1822:2009 E12
Anfangsdruckdifferenz [Pa] 320 Pa
Kassettenfilter MaxiPleat Vorfilter
MaxiPleat

Vorfilter

ISO 16890 ePM1, ePM2.5, ePM10
EN 779:2012 F7, F8, F9, M6
Kassettenfilter spiderMaxx 98
Kassettenfilter

spiderMaxx 98

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F9
ISO 29461-1 T9
Kassettenfilter spiderMaxx E10
Kassettenfilter

spiderMaxx E10

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T10
EN 1822:2009 E10
Kassettenfilter spiderMaxx E11
Kassettenfilter

spiderMaxx E11

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T11
EN 1822:2009 E11
Kassettenfilter spiderMaxx E12
Kassettenfilter

spiderMaxx E12

ISO 29461-1 T12
EN 1822:2009 E12
Abscheidegrad MPPS [%] > 99,5 %
Kassettenfilter eMaxx 98 Viledon
Kassettenfilter

eMaxx 98

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F9
ISO 29461-1 T9
Kassettenfilter eMaxx E10 Viledon
Kassettenfilter

eMaxx E10

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T10
EN 1822:2009 E10
Kassettenfilter eMaxx E11 Viledon
Kassettenfilter

eMaxx E11

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T11
EN 1822:2009 E11
Kassettenfilter eMaxx E12 Viledon
Kassettenfilter

eMaxx E12

ISO 29461-1 T12
EN 1822:2009 E12
Abscheidegrad MPPS [%] > 99,5 %
Kassettenfilter NanoPleat MV 75 HSN Viledon
NanoPleat

MV 75 HSN

ISO 16890 ePM10
EN 779:2012 M6
Kassettenfilter NanoPleat MV 85 HSN Viledon
NanoPleat

MV 85 HSN

ISO 16890 ePM2.5
EN 779:2012 F7
Kassettenfilter NanoPleat MV 95 HSN Viledon
NanoPleat

MV 95 HSN

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F8
Kassettenfilter NanoPleat MV 98 HSN Viledon
NanoPleat

MV 98 HSN

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F9
Kassettenfilter MVP EE 85 Viledon
Kassettenfilter

MVP EE 85

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F7
Kassettenfilter MVP EE 95 Viledon
Kassettenfilter

MVP EE 95

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F8
Kassettenfilter MVP EE 98 Viledon
Kassettenfilter

MVP EE 98

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F9
Kassettenfilter MVP 75 V08 Viledon
Kassettenfilter

MVP 75 V08

ISO 16890 ePM10
EN 779:2012 M6
Kassettenfilter MVP 85 V08 Viledon
Kassettenfilter

MVP 85 V08

ISO 16890 ePM2.5
EN 779:2012 F7
Kassettenfilter MVP 95 V08 Viledon
Kassettenfilter

MVP 95 V08

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F8
Kassettenfilter MVP 98 V08 Viledon
Kassettenfilter

MVP 98 V08

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F9
Kassettenfilter MVP 85 V06 Viledon
Kassettenfilter

MVP 85 V06

ISO 16890 ePM2.5
EN 779:2012 F7
Kassettenfilter MVP 95 V06 Viledon
Kassettenfilter

MVP 95 V06

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F8
Kassettenfilter MVP 98 V06 Viledon
Kassettenfilter

MVP 98 V06

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F9
Kassettenfilter MVP AX 85
Kassettenfilter

MVP AX 85

ISO 16890 ePM2.5
EN 779:2012 F7
Kassettenfilter MVP AX 95
Kassettenfilter

MVP AX 95

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F8
Kassettenfilter MVP AX 98
Kassettenfilter

MVP AX 98

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F9
Kassettenfilter MVPGT 85 Viledon
Kassettenfilter

MVPGT 85

ISO 16890 ePM2.5
ISO 29461-1 T7
EN 779:2012 F7
Kassettenfilter MVPGT 85-21 Viledon
Kassettenfilter

MVPGT 85-21

ISO 16890 ePM2.5
ISO 29461-1 T7
EN 779:2012 F7
Kassettenfilter MVPGT 95 Viledon
Kassettenfilter

MVPGT 95

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T7
EN 779:2012 F8
Kassettenfilter MVPGT 95-21 Viledon
Kassettenfilter

MVPGT 95-21

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T7
EN 779:2012 F8
Kassettenfilter MVPGT 95-L Viledon
Kassettenfilter

MVPGT 95-L

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T8
EN 779:2012 F8
Kassettenfilter MVPGT 98 Viledon
Kassettenfilter

MVPGT 98

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T9
EN 779:2012 F9
Kassettenfilter MVPGT 98-21 Viledon
Kassettenfilter

MVPGT 98-21

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T9
EN 779:2012 F9
Kassettenfilter MVPGT 98-L Viledon
Kassettenfilter

MVPGT 98-L

ISO 16890 ePM1
EN 779:2012 F9
Kassettenfilter MVPGT E10-21 Viledon
Kassettenfilter

MVPGT E10-21

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T10
EN 1822:2009 E10
Kassettenfilter MVPGT E10-L Viledon
Kassettenfilter

MVPGT E10-L

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T10
EN 1822:2009 E10
Kassettenfilter MVPGT E11-21 Viledon
Kassettenfilter

MVPGT E11-21

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T11
EN 1822:2009 E11
Kassettenfilter MVPGT E11-L Viledon
Kassettenfilter

MVPGT E11-L

ISO 16890 ePM1
ISO 29461-1 T11
EN 1822:2009 E11